Schema de modificare a PUG-ului cu ajutorul experților. Masterclass de la Dorin Chirtoacă

La 03 februarie 2017 Primarul Chirtoacă dispune crearea unui ”grup de lucru din specialiști din domeniul amenajării teritoriului și urbanismului în scopul analizării problemelor apărute in procesul dezbaterilor publice a proiectelor: ”Schema complexă a transporturilor mun. Chișinău”, ”Planul Urbanistic Zonal Centru”, ”Analiza planului urbanistic general actual și formularea caietului desarcini pentru reactualizarea acestuia. 

Grupul misterios

Grupul este alcătuit din 30 de persoane, reprezentanți ai Primăriei Chișinău, ai unor structuri guvernamentale și consilieri municipali. Conform punctului 1 din Dispoziție, grupul are ”rol consultativ”.

Iată lista membrilor acestui grup.

În primul rînd nu pot înțelege cum Primarul poate dispune includerea într-un grup de lucru a unor funcționari din alte structuri decît Primăria și Consiliul Municipal? Cum poate primarul să includă un viceministru într-un grup de lucru, fără un demers oficial către Ministerul respectiv?

Dincolo de asta, cîțiva dintre membrii grupului, la moment, sunt urmăriți penal și/sau suspendați din funcție.

De la crearea acestui grup de lucru, nicăieri nu se anunță nimic în public. Nu sunt publicate nici calendarul întrunirilor nici procesele-verbale ale ședințelor. Nicăieri nu apare nici o informație despre activitatea acestui grup.

Însă la 30 mai 2017, pe saitul Primăriei Chișinău este publicat un anunț care prezintă un Caiet de sarcini pentru elaborarea Concepției de dezvoltare durabilă a infrastructurii transporturilor pentru teritoriul municipiului Chișinău”.

 Conform anunțului de pe site, Caietul de sarcini este elaborat știți de cine? Exact, de grupul ”consultativ” misterios.

Cum poate un grup consultativ să elaboreze un caiet de sarcini în baza căruia să fie selectată o propunere de Concepție de Strategie de Transport, în baza căreia să fie modificată documentația de proiect, adică PUG și PUZ-Centru?

În mod normal așa documente sunt elaborate și publicate de subdiviziunea dea profil, adică Direcția Arhitectură. De ce cu asta se ocupă un grup consultativ care nu are nici o atribuție legală?

 Concepția conceptuală

Aparent, este vorba de contractarea unor servicii de elaborare a unui document strategic referitor la dezvoltarea transportului în municipiu.

Reieșind din problemele cu care se confruntă orașul înacest domeniu, acest document ar fi unul de importanță majoră pentru oraș și ar presupune un lucru complex și foarte serios de cercetare, analiză și proiectare a unei strategii de dezvoltare durabilă a transportului în municipiu.

Însă anunțul și caietul de sarcini este formulat foarte cețos și nu este clar dacă reprezintă un caiet de sarcini pentru achiziții publice.

Observăm că pe saitul primăriei documentul este publicat fără număr de înregistrare iar pe saitul Registrului de Stat al Achizițiilor Publice la 30 mai Primăria Chișinău nu are publicat nici un anunț.

Așadar, nu e clar dacă acesta este o invitație de ofertă făcut de Primăria Chișinău în scopul colectării ofertelor de la diferite companii de profil. Și dacă nu este, care este sensul publicării sale pe saitul primăriei?

Mai departe e și mai interesant.

Procedura normală prevede că Primăria ar trebui să publice acest anunț pe saitul Registrului de Stat al Achizițiilor Publice iar caietul de sarcini este un document voluminos, care se oferă contra unei plăți. Cel puțin așa a fost în cazul Caietului de sarcini privind oraganizarea parcărilor cu plată.

Însă acest ”caiet de sarcini” e doar un ciot. El are 9 pagini dintre care 3 sunt ocupate de ”Preambul” și ”Informații generale”.

Însă la capitolul ”scopul lucrării” se spune că:

Concepția dezvoltării infrastructurii transporturilor pentru municipiul Chișinău, perioada 2018 – 2042, prezintă un document strategic și un instrument de politică de dezvoltare, având ca scop îmbunătățirea accesibilității și buna integrare a diferitor moduri de mobilitate și transport.

Iată care sunt sarcinile ”lucrării”

Deci un caiet de sarcini pentru dezvoltarea strategică și durabilă a întregului sistem de transport în municipiul Chișină, pînă în 2048 are 6 pagini, nu are număr de înregistrare și nu este semnat de nimeni!

Nici anunțul și nici caietul de sarcini nu specifică cerințele pentru ofertant, bugetul proiectului sau modalitatea de apreciere și alocare a punctajului pentru oferte. Orice specialist în achiziții publice o să vă spună că acest document e o bătaie de joc. 

Iar dacă nu este un concurs de oferte, care este sensul Caietului de sarcini și a acestui anunț straniu? Pentru ce să se adune 30 de super-specialiști în domeniul urbanismului și amenajarăii urbane ca să genereze un asemenea document superficial?

O nouă schemă a primarului Chirtoacă?

Știind că pe saitul primăriei nimic nu apare pur și simplu, presupun că avem de aface cu o nouă schemă a Primarului General. Iată sum văd eu lucrurile:

Dacă vă mai amintiți, acum vreo 2 ani băieții din Primărie s-au apucat să reactualizele Planul General de Urbanism al mun. Chișinău (PUG), elaborat de Urbanproiect prin 2007.

Modificarea PUG-ului pe de o parte e un proces destul de costisitor dar pe de altă parte destul de ”rentabil”, așa cum modificarea sa deschide portița spre noi ”valorificări” de terenuri municipale.

Chirtoacă a dispus ca actualizarea PUG-ului să fie făcută la Chișinăuproiect, deși, conform legii, trebuia sa fie organizat un concurs public, cum a fost în 2007. (El a transformat acest institut în biroul său de proiectare la comandă. Directorul insituției, dl. Pavel Cazacu, e un subaltern docil al primarului și impune proiectanții să proiecteze tîmpeniile lui Chirtoacă, în detrimentul normativelor în construcții, amenințîndui că îi va da afară dacă nu se supun. Despre acest personaj o sa discutăm cu altă ocazie.)

Trebuie să știți și că cei doi dinozauri ai urbanismului sovietic, Chișinăuproiect și Urbanproiect sunt concurenți pe piața serviciilor de proiectare iar ”maeștrii” din ambele institute se măsoară periodic cu lungimea orgoliilor.

Cedarea actualizării PUG-ului către Chișinăuproiect a generat mai nemulțumiri în rîndurile arhitecților de la Urbanproiect. Tot atunci am asistat la niște ”discuții publice între experți” la sediul Uniunii Arhitecților.

Acolo dl. Karețchi de la Chișinăuproiect a prezentat noul PUG iar cei de la Urbanproiect l-au făcut praf. Adunarea sa-a terminat cu o ceartă intelectuală tipică.

După asta ideea modificării PUG-ului a dispărut din atenția publică. Însă iată că a revenit sub această formă dubioasă.

Ca să nu fie iar vinovat, Chirtoacă a organizat acest ”grup de lucru”, pentru că orice decizie adoptată de acest grup este o decizie colectivă, fapt care îi absolvește pe Chirtoacă și pe funcționarii din primărie de orice vină.

Plus la asta, modificarea PUG-ului pe această cale, le permite funcționarilor să nu organizeze un concurs public și transparent (la care pot cîștiga nu cei care ”trebuie”) și să nu organizeze dezbateri publice pe acest subiect (pentru că ar fi multă gălăgie și scandal).

Iar prezența în acest grup a consilierilor Dumanschi și Cojușneanu, maeștri recunoscuți ai artei ”rezolvării întrebărilor cu terenurile municipale”, nu face decît să sporească dubiile în privința acestui proiect. 

Ce trebuie de făcut?

1. În primul rînd trebuie de cerut anularea acestui Concurs sau Caiet de sarcini sau ce struțocămilă o mai fi și asta. Este ilegală organizarea unui astfel de concurs iar documentul respectiv e de rîsul găinilor. Nu se poate organiza un concurs de elaborare a unui Concent de dezvoltare strategică a Transportului municipal în baza unui asemenea document. Asta e neserios, cel puțin.

2. Orice modificare a PUG  trebuie realizată prin concurs public și transparent de selectare a instituției care va realizara proiectul cu participarea obligatorie a companiilor de proiectare din străinătate (Europa, SUA, Asia). Eu nu mai am încredere nici în Chișinăuproiect (ei au proiectate cele 3 străzi renovate din banii împrmutați de la BERD) și nici în Urbanproiect (acolo lucrează mulți oameni datorită cărora Chișinăul arată așa cum arată acum).

3. Strategia de dezvoltare a Transportului în mun. Chișinău trebuie fundamentată pe o cercetare prealabilă a fluxurilor de trafic și pe principiile moderne de organizare a sistemului de transport urban (prioritatea trasnportului public, a transportului de alternativă și a infrastructurii pietonale). Cercetarea, la fel, trebuie elaborată de către o companie străină.

***

Dacă în urma acestui articol, Primăria nu va retrage acest penibil anunț de pe site, va trebui să atacăm în judecată deciziile ”Grupului de Lucru de experți în urbanism”, procedura de selectare a instituției care va elabora ”Concepția” dar și modificările ulterioare ale PUG și PUZ-Centru.

Vom sesiza Cancelaria de Stat a RM să analizeze legalitatea Dispoziției Primarului Chirtoacă nr. 89-d din 3 februarie 2017 în privința formării ”grupului de lucru” respectiv.

De asemenea, vom cere CNA și Procuraturii Generale să investigheze procesului de organizare a acestui ”Grup” și a persoanelor care fac parte din el în vederea stabilirii conflictelor de interes (șefii Chișinăuproiect, Urbanproiect) și a depășirii atribuțiilor de serviciu. 

***

Eu sper că oamenii care se află interimar la conducerea primăriei dar și cei care vor veni în urma viitoarelor alegeri înțeleg că schemele lui Chirtoacă nu are rost a fi preluate și realizate.

Pentru că ele sunt foarte, foarte dăunătoare dezvoltării orașului dar și pentru că sunt prost gîndite și organizate. Iar CNA-ul și justiția, mai devreme sau mai tîriziu, vor ieși totalmente de sub influiența politicului.

 

Use Facebook to Comment on this Post